Ny Bogføringslov på vej

Slut med ringbind og fysiske bilag

Er I klar til at imødekomme de nye krav fra regeringen?

Den nye bogføringslov erstatter og moderniserer den gældende bogføringslov fra 1998. Lovforslaget har fokus på at øge digitaliseringen af virksomhedernes bogføringsproces, hvilket skal medvirke til at forebygge og bekæmpe økonomisk svindel/kriminalitet.

Har en virksomhed bogføringspligt?

Ifølge bogføringsloven har alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark pligt til at bogføre.

Bogføringsloven gælder også udenlandske virksomheder, som har aktivitet i Danmark, eller som er skatte- eller afgiftspligtige eller modtager tilskud fra staten.

De væsentlige ændringer i forhold til den nugældende bogføringslov er opsummeret nedenfor:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og sikkerhedskopier heraf. Kravet omfatter ikke virksomheder med personlig hæftelse, hvis nettoomsætning de seneste to år ikke overstiger 300.000 kr.
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til ligeledes at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger, som fremgår af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder på op til 1,5 mio. kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndighederne, der har hjemmel til indsigt heri.

Kontakt os

Har du spørgsmål til de kommende lovændringer og betydningen for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte vores ERP Manager, Hans Sylvest, på +45 28120070 eller hsy@addpro.dk.

Nyttige links: